UNIKA ASYLSÖKANDE (UNICORNS) 

Unika asylsökande är ett TIA (tidiga insatser för asylsökande) projekt genom länsstyrelsen i Kalmar län. Projektet är ett integrationsprojekt som vänder sig till asylsökande över 18 år som definierar sig som HBTQI personer och/eller asylsökande med psykisk eller fysisk funktionsvariation eller annat upplevt faktiskt annorlundaskap. 

Syftet med vårt projekt är att genom planerade temastyrda gruppsamtal bryta isolering och ge fördjupad kunskap i ADL (all daily living). Genom ökad omvärldskunskap skapar vi goda redskap för ett liv på egna villkor samt visar på olika livsstilar och aktiviteter som kräver interaktion och som kan få människor att växa. HBTQI personer, i synnerhet personer från muslimska länder där homosexualitet inte är accepterat, behöver goda förebilder. 

Vi träffas varannan vecka där vi berör viktiga teman så som smittspridning (HIV; corona etc), vad gör jag om jag blir sjuk, hur åker jag buss/tåg/båt/flyg (biljetter och regler), trafikkunskap (vad får man göra och inte göra i trafiken), swedish fika (hur man umgås på arbetsplatser) och mycket mer. 

Vi kommer också erbjuda våra nyanlända - unicorns individuellt stöd med vägledning och ibland skriver vi även intyg om personens deltagande i vårt projekt och dess sexuella läggning. 

Projektet är baserat i Fågelfors som ligger i Högsby Kommun. 

Projektet har planerad start 2020-06-01. 
Projektet planeras pågå fram till 2021-05-31.

Har du frågor om vårt projekt eller vill du delta i projektet, kontakta nedan:

Alexander Finstad
Projektledare
alexander.finstad@bus.nu
070-495 29 93