NATIONELLA STYRELSEN 2024! 

Den nationella styrelsen är riksorganisationens beslutande organ under verksamhetsåret mellan våra rikårsmöten. I den nationella styrelsen sitter personer valda under riksårsmötet.

 

 


EMMA RUNESSON 

Titel: Ordförande  
Ålder: 21 år 
Utbildning: Student 
Ort: Kalmar 
Kontakt: emma.runesson@bus.nu 

ALEXANDER FINSTAD
 
 
Titel: Tillförordnad Kassör 
Ålder: 25 år 
Utbildning: Undersköterska & barnrättsstrateg 
Ort: Kalmar
Kontakt: alexander.finstad@bus.nu  

ALI HESHAM
 

Titel: Styrelseledamot   
Ålder: 34 år 
Utbildning: Kandidatexamen inom specialpedagogik och rehabilitering 
samt masterstudent i barnstudier vid Linköpings Universitet 
Ort: Kalmar 
Kontakt: ali.hesham@bus.nu 


ELIN DAVIDSSON  

Titel: Styrelseledamot 
Ålder: 24 år 
Utbildning: Tullspecialist 
Ort: Göteborg 
Kontakt: elin.davidsson@bus.nu 
 

JOHAN FORSMARK 

Titel: Styrelseledamot 
Ålder: 33 år 
Utbildning: Undersköterska 
Ort: Ruda 
Kontakt

Du kan även komma i kontakt med styrelsen via vår styrelsemail: styrelsen@bus.nu

© Copyright www.bus.nu