VALBEREDNING 2024

Valberedningen under 2024 består av två personer, en sammankallande och en ledamot. 

TINA HANSSON 

Titel: Sammankallande 
Ålder: 35 år 
Utbildning: Undersköterska 
Ort: Kalmar 

Kontakta valberedningen genom mail: valberedningen@bus.nu 

© Copyright www.bus.nu