BUS GETS ACTIVE 

Sommaren 2020 beviljades vi stöd av Skandias stiftelse "idéer för livet" till projektet "BUS gets active". Projektet pågick 2020-06-01 till och med 2020-09-27. Under projektets tid så arrangerade vi aktiviteter för barn och unga i åldrarna 10-25 år. Fokus var att skapa en aktiv fritid för barn och unga och motverka psykisk ohälsa. 
Efter projektets slut beslutade vår styrelse att göra om projektet till en befintlig verksamhet inom organisationen. 

Verksamheten handlar om att ge stöd till barn och ungdomar i Sverige ur en psykologisk aspekt och social integration, det handlar också om allas lika värde och allas lika möjligheter och skyldigheter. I verksamheten vill vi stötta barn och unga mellan 10-25 år, företrädesvis i Kalmar med omnejd, och bryta eventuellt utanförskap och isolering som kan drabba många på grund av exempelvis familjens sviktande ekonomi eller brist på fungerande nätverk och vänner. Vi vill erbjuda dessa barn och ungdomar personligt stöd och gemenskapsaktiviteter, som genomsyras av kärlek och omtanke vilka är oberoende av könstillhörighet, ursprung eller funktionsvariation. 

Ambitionen är att det ska erbjudas en aktivitet i månaden, dock beror det på finansieringsmöjligheter. I dagsläget är hösten planerad och det kommer arrangeras en aktivitet i månaden, detta görs gemensamt med föreningen Gemenskap Kalmar och våra lokalföreningen BUS Kalmar och BUS Mörbylånga/Öland. 

För frågor om verksamheten kontakta vår verksamhetsansvarig: 

Alexander Finstad 
alexander.finstad@bus.nu 
070-495 29 93 


PROJEKTET FINANSIERADES SOMMAREN 2020 AV: