BUS Grundare:

BUS - Barn och unga i Sverige grundades den 12/4-15 i Växjö. Initiativtagarna till BUS är Alexander Finstad och Soheila Anari. Två personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt utbildningar inom olika områden.

Soheila är socialpedagog och familjerådgivare med kompetens inom hederskultur och har lång erfarenhet av arbete med unga i utsatta situationer, bland annat som familjehem, föreståndare för HVB, kurator samt egen företagare. Hon hade under lång tid velat starta en förening som arbetar med integration.

Alexander är undersköterska & samtalsledare och har egna erfarenheter av att fara illa på olika vis, samt psykisk ohälsa. Han blev familjehemsplacerad hos Soheila i januari 2015. Alexander hade under ett par månader funderat på att starta en ideell förening som arbetar med barn och unga på något sätt. Alexander är dessutom utbildad i samtalsledning.     

Under de första månaderna som Alexander bodde hos Soheila så pratade de mycket om sina erfarenheter och idéer. Man kallade till ett informationsmöte när Alexander och Soheila hade diskuterat sina idéer med varandra. Till informationsmötet kom det många människor som ville delta i mötet. De gav idéer och man diskuterade mål, syfte, stadgar med mera. Man bestämde att kalla till årsmöte, och där tog BUS verksamhet fart.

BUS började som en liten förening i Växjö och är idag en växande riksorganisation med, för närvarande, fyra lokalföreningar. Tillsammans med våra lokalföreningar arbetar vi för att förebygga psykisk ohälsa samt aktivt främja psykisk hälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. 

© Copyright www.bus.nu