Är du ung mellan 10-25 år och behöver stöd på något vis? Ta kontakt med oss så tar vi det därifrån. 
Hos oss kan du få någon som lyssnar när du mår dåligt, du kan få någon att träffa och prata med om det behövs men du kan också vara anonym. Hos oss anpassar vi vårt stöd och eventuella hjälp utifrån dina önskemål och behov. På så vis kan man få hjälp med mycket. 

Du kommer i kontakt med BUS enligt följande: 

Mail: info@bus.nu  
Instagram: bus_sverige