VÄLKOMNA TILL BUS MÖRBYLÅNGA-ÖLAND! 

Vi är en lokalförening tillhörande riksorganisationen BUS - Barn och unga i Sverige. Vår lokalförening har sitt säte i Färjestaden, Mörbylånga Kommun på Öland. I vår lokalförening har vi valt att inrikta oss mot unga HBTQI personer och kultur i Mörbylånga Kommun. 

Lokalföreningen har för avsikt att genom olika verksamheter satsa på att öka psykisk styrka och hälsa hos unga HBTQI personer och deras anhöriga i Mörbylånga kommun.
Lokalföreningen vill bidra till ett fördomsfritt samhälle där det inte finns några diskrimineringsgrunder på grund av någons sexuella läggning eller identitet.
För oss är det viktigt att öka tryggheten för barn och unga så att de ska kunna känna sig trygga med sig själva och känna att de får vara sig själva och älska den de själva vill utan påtryckning från någon i omgivningen.
Lokalföreningen vill bidra till att Mörbylånga Kommun blir en mer öppen och säker kommun för unga HBTQI personer att bo och leva i.

Tillsammans med riksorganisationen kommer vi arbeta för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. 

Lokalföreningen hade sitt konstituerande årsmöte 2020-05-09. Därför är vi just nu under uppstart och sidan samt vår Facebook kommer uppdateras löpande. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mail morbylanga@bus.nu. Du kan också ringa nationella styrelsen vid frågor: 076-871 88 01. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelse 2020: 

Alexandra Eriksson - Ordförande 
Tomas Eriksson - Kassör 
Tin Eriksson - Ledamot 
Cissy Avrin - Ledamot 


Barn och unga i Sverige - Mörbylånga/Öland (BUS Mörbylånga/Öland) 

Organisationsnummer: 802530-7219

C/O Tin Eriksson, Akaciastigen 4, 386 95 Färjestaden 

Facebook: Barn och unga i Sverige - Mörbylånga-Öland 
Kontakt: morbylanga@bus.nu