Bild tagen under Växjö Pride 2018. Från vänster: Hanna Idec (medlem), Alexander Finstad (ordförande & grundare), Lin Finstad (ordförande BUS Tranås och medgrundare till BUS) 

HBTQI 

En av BUS viktigaste grundpelare är alla människors rätt att älska den de vill och rätt att få vara sig själva utan att behöva diskrimineras, utsättas för våld eller annan omänsklig behandling på grund av detta. 

BUS tillåter ingen form av diskriminering eller annan omänsklig behandling på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet och styrelsen tar hårt på sådant uppförande. Sådan diskriminering eller behandling kan leda till uteslutning från föreningen. För oss är det viktigt att alla ska kunna känna sig hemma och trygga i vår förening. 

Vi är stolta över att på vårt årsmöte i februari 2020 ha lagt till HBTQI som en del av vår verksamhet. Även om vi sedan starten 2015 deltagit vid Pride parader och olika nätverk kring HBTQI och föreläst om ämnet kändes det viktigt att lägga in detta i våra stadgar. BUS har flertalet medlemmar, volontärer och förtroendevalda som definierar sig som HBTQI personer, det har därför blivit viktigt för oss att ta detta ställningstagande i frågan. 

BUS arbetar med HBTQI dels genom att föreläsa om ämnet, skriva debattartiklar och insändare, delta vid diverse olika Pride parader runtomkring i Sverige. Dessutom deltar vi nu i ett HBTQI nätverk som länsstyrelsen i Kalmar län sammankallat. Vi har sedan hösten 2019 samarbetat aktivt med RFSL - Kalmar läns projekt "newcomers Kalmar" som arbetar med asylsökande HBTQI personer. Vi har också sedan 2019 ingått i en Pride grupp som arrangerar olika event under Kalmarsund Pride, denna grupp består av BUS, Sensus studieförbund, RFSL Kalmar län, Songlines och Universitetskyrkan i Kalmar. 
BUS har också sedan juni 2020 ett projekt som arbetar med att upplys asylsökande HBTQI personer om viktiga ämnen som är viktigt att ha koll på som ny i Sverige, exempelvis kring smitta, när/hur söker man vård, hur åker man kollektivt (biljetter etc) detta och mycket mer. Projektet genomförs i Fågelfors till och med maj 2021. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Vi har företrätt och företräder dessutom flertalet asylsökande som ombud i deras asylprocess. 

Detta gör BUS i HBTQI frågorna under 2021 

1. Vi har två ordinarie platser i Kalmarsund Prides styrelse. Våra delegater är vår ordförande Alexander Finstad och en av våra medlemmar Eva Joelsson. Vår organisation har dessutom ordförandeskapet under 2021. Detta är en viktig del i vårt arbete med HBTQI frågorna. 

2. BUS sammankallar under 2021 en "Pridegrupp" bestående av BUS, Studieförbundet Vuxenskolan, RFSL - Kalmar Län och Gemenskap Kalmar. Tanken med gruppen är att vi gemensamt planerar flera programpunkter till Prideveckan 2021.

3. Vi deltar i Länsstyrelsen i Kalmar läns HBTQI nätverk bestående av kommuner, länsstyrelsen, ideella organisationer och studieförbund etc. 

4. Vi driver projektet "Unika asylsökande - Unicorns" som är ett integrationsprojekt (TIA - Tidiga insatser för asylsökande) som finansieras av Länsstyrelsen i Kalmar Län. Projektet vänder sig främst till asylsökande HBTQI personer.  

BUS styrelse arbetar regelbundet med att utveckla vårt arbete kring HBTQI. 

Har du frågor kring vår verksamhet kring HBTQI eller tips och idéer vad vi skulle kunna göra i verksamheten, hör av dig till styrelsen via mail: info@bus.nu