BUS verksamhet relaterat till COVID-19! 

För närvarande råder en allvarlig pandemi i hela världen som på många olika sätt påverkar oss som individer men även samhället i stort. BUS vill på alla sätt och vis bidra till minskad smittspridning genom att anpassa vår verksamhet utifrån utvecklingen av COVID-19.  
Styrelsen följer noga utvecklingen av smittspridningen genom en särskild utsedd grupp från styrelsen. Styrelsen tar på varje styrelsemöte upp frågan och gör en ny bedömning hur vår verksamhet ska genomföras utifrån hur läget ser ut med smittspridning, förslag på beslut tas fram av gruppen som noga följer utvecklingen. 

Styrelsens bedömning 201109

SAMTLIG VERKSAMHET STÄLLS IN TILLSVIDARE 

201109 har vår styrelse fattat beslut att tillsvidare ställa in samtlig verksamhet inom BUS. Detta beslut omfattar dock inte vår stödverksamhet. Beslutet börjar gälla från och med 201110. 

Beslutet togs mot bakgrunden att vi dels har personer i vår organisation som dagligen arbetar inom vården och på så vis kan vara smittobärare, vi har också medlemmar och deltagare som är riskgrupp. Dessutom kan en person bära på smittan utan symtom. Denna helhetsbild gör att riskerna med att genomföra aktiviteter är alldeles för stora i dagsläget, vi som organisation kan helt enkelt inte kontrollera eventuell smittspridning som kan uppstå i samband med våra aktiviteter. 
Sett till den ökade smittspridningen i Kalmar län ser vi det dessutom som avgörande att vi alla bidrar till att minska smittspridningen. Att samlas i grupp är en risk som vi i vår organisation inte längre vill eller kan ta.

Vi beslutar att vår stödverksamhet ska fortlöpa då det i samband med den ökade smittspridningen och de begränsningar som införs i samhället bidrar till en ökad psykisk ohälsa bland vår målgrupp. Därför är det viktigt att det ändå finns platser som fångar upp i ett sådant läge, vår stödverksamhet är en sådan plats.

För att få hjälp av oss via vår stödverksamhet, ta kontakt med oss via mail eller telefon, kontaktuppgifterna syns längre ned.

Styrelsens beslut innebär också att vi kommer hålla stängt på vårt kontor, därmed kommer inga fysiska besök tillåtas tillsvidare.

ÖVRIG KONTAKT:

Akut hjälp: 070-495 29 93

Hjälp men inte akut, chatt eller jouren@bus.nu

Vår uppmaning till er alla är att följa de lokala allmänna råden och dessutom att ni håller ut. Tillsammans kan vi bidra till minskad smittspridning.

Ny bedömning görs 201208. 

Har du frågor om BUS arbete och hur vi anpassar vår verksamhet utifrån rådande pandemi i samhället, ta kontakt med vår ordförande:

Alexander Finstad 
Ordförande & Verksamhetsansvarig 
alexander.finstad@bus.nu 
070-495 29 93