Barnkulturfestivalen - Öland 2021! 

I år (2021) är BUS - Barn och unga i Sverige med och arrangerar en barnkulturfestival på Himmelsberga Museum på Öland tillsammans med nätverket för Barnkultur på Öland och Himmelsberga Museum. 

Under 2019 började Eva Forssell och Anna och Julius Winberg Sääf spåna på en barnkulturfestival på Himmelsberga. Livet och två födslar just när vi tänkte ha festivalen gjorde att det blev lite tight med att hinna planera och arrangera festivalen så som vi önskade och vi beslutade då att skjuta upp evenemanget. Nu, 2021, är dock tiden mogen. Barnkultur är ständigt aktuellt men ofta lite bortglömt i skuggan av kultur för vuxna. Detta vill vi ändra på. Innan Öland går ner i vila vill vi maxa barnkulturen och bjuda barn, och deras vuxna, på kvalitativ, spännande, rolig, gripande och fantasieggande kultur av olika sorter. Vi vill erbjuda scenkonst, konst, musik och litteratur på olika sätt och önskar att denna festival är början på ett årligt event på Öland.

Innan Öland går in i den lugnare höst- och vintersäsongen efter Skördefesten och innan den stora Bokmässan i Göteborg skulle vi vilja lyfta fram barnkultur på olika sätt här på ön och i de fina lokalerna på Ölands museum Himmelsberga. 11-12 september 2021 planerar vi därför för en barnkulturfestival på just Himmelsberga på mellersta Öland.

Grundidén är en tvådagarsfestival med parallella aktiviteter på olika scener runt om på Himmelsberga. Inom barnkultur rymmer litteratur, musik, scen, konst och hantverk. Fokus ligger på lokala aktörer (öländska/med koppling till Öland) samt aktörer i angränsade regioner i valet av aktörer som vi önskar ska delta. Utrymme för utställare och försäljning kommer också finnas i anslutning till arrangemangen. 

För frågor om barnkulturfestivalen, ta kontakt med Eva Forssell (Projektledare), evaforssellritar@gmail.com 

Vill du ha en utställarplats på festivalen kostar det 900kr + 100 kr i medlemsskapsavgift till BUS. För anmälan av  och/eller frågor om utställarplats maila till Tin Eriksson, tin@meerkat.se. 

© Copyright www.bus.nu