Barndagar i Kalmar 2022

BUS - Barn och unga i Sverige kommer i maj 2022 arrangera barndagar i Kalmar. Ett evenemang som sätter fokus på barns rättigheter, barnkonventionen och även barns välmående. 

Syfte 
Syftet med barndagarna är att ge uppmärksamhet åt barns situation här och i övriga världen samt främja förståelsen mellan olika grupper i samhället och barnen sinsemellan. Vi vill också uppmärksamma barn och ungas rättigheter samt stärka barn och ungas ställning i Kalmar. Vi vill också belysa eventuella samhällsproblem som rör barn och hur dessa kan lösas. Vi hoppas det ska bli en inspiration för framtida arbete med och för barn och unga.

Mål
I och med att barnkonventionen nu är en lag och med tiden kommer stärkas, så är målet att barns situation, synnerhet i Kalmar, ska få en given plats, inte bara i kultursammanhang (mjuka värden), utan även i den samhällspolitiska kontexten. Målet med evenemanget är dessutom att barns situation ska vara en självklar del för framtida politiska beslut inom samhällets samtliga områden i Kalmar. 

Målgrupp 
Målgruppen är alla barn och unga upp till 18 år, men främst barn som kommer från familjer som har begränsade möjligheter att ge sina barn en aktiv fritid. Vi vill möjliggöra flera dagar för dessa barn och unga att ha roligt och få testa på olika aktiviteter, som de kanske annars inte kunnat ta del av. Vi vänder oss också till barn och unga som är i behov av information om deras rättigheter och barnkonventionen. 

Innehåll och upplägg 
Vi tror att barndagarna är en del i arbetet med att skapa ett mer kompetent samhälle och framförallt tror vi att det är ett sätt för barn att få kunskap om sina rättigheter. Ambitionen är att hela Kalmar engageras i barndagarna. Vi tror att skolorna kommer lägga extra tid och energi på att berätta och informera om barnkonventionen och barns rättigheter. Vi tror att biblioteken, fritidsgårdarna och föreningar runt omkring i kommunen kommer arrangera evenemang och aktiviteter för att upplysa om barns rättigheter och framförallt skapa meningsfulla dagar för målgruppen. Vi hoppas också att kommunen och övriga myndigheter bidrar med kompetenshöjande utbildning för personal i frågor om barns behov och rättigheter.

Vi som arrangör ska genom projektet skapa en aktivitetspark i Kalmarsundsparken. Där kommer vi att erbjuda roliga och läraktiga aktiviteter, (prova på). Vi tänker oss en aktivitetspark dels där barn och ungdomsföreningar får arrangera evenemang och aktiviteter för barn. Det kan till exempel handla om hoppborg, ridning, fotboll, kubb, fiskedamm, men också få kontakt med föreningar inom kultur som  sysslar med musik, teater och litteratur. dvs både “högt och lågt”. Vår roll kommer, utöver det föreningen själva arrangerar, samordna och marknadsföra vad som i övrigt händer i Kalmar till förmån för barnen. 

Barnrättsgalan 
Vi kommer avsluta barndagarna med en kväll med musikunderhållning, samtal om barns rättigheter samt utdelning av ett barn- och ungdomsrättspris. Galan kommer arrangeras i Kalmarsalen söndagen den 15/5-2022. Galan är ett vuxen arrangemang, och kommer innebära att en del av biljetterna säljs genom etablerad biljettförsäljning, arrangemanget kan komma att kombineras med förtäring, dock ej alkoholhaltiga drycker. 

Barn- och ungdomsrättspriset
På galan delar vi ut ett barn- och ungdomsrättspris som ska delas ut till en verksamhet eller person som arbetat aktivt för att stärka eller på annat sätt framhäva barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention i Kalmar län. Priset ska bestå av äran, ett diplom samt ett specialgjort konstverk från någon av våra lokala kreatörer.

Juryn som utser priset ska bestå av barn och ungdomar, som tar beslut om vem som ska få priset. Projektgruppen samlar in och föredrar nomineringar för juryn. Biljetter kommer säljas till ett självkostnadspris. 

Evenemanget i övrigt kommer i sin helhet ska vara gratis, likaså ska alla programpunkter som arrangeras av andra aktörer vara gratis, även alla prova-på aktiviteter ska vara gratis.

Sidan kommer uppdateras löpande. För ständig uppdatering hänvisar vi till våra sociala medier. Vi kommer även så småningom starta en separat hemsida för just barndagarna. Håll utkik! 

För frågor om barndagarna, ta kontakt med Alexander Finstad, 070-495 29 93. 
Kan du bidra med något till barndagarna? Ta kontakt med ovan. 

Sociala medier
Facebook: Barndagar i Kalmar 
Instagram: barndagarkalmar 


© Copyright www.bus.nu